Piešķirta Borisa Bērziņa vārdā nosauktā stipendija
7.05.2010

Piešķirta Borisa Bērziņa vārdā nosauktā stipendija

Trijiem Mākslas akadēmijas 1. kursa studentiem – Madarai Neikenai, Kristai Dzudzilo un Jānim Svaram piešķirta Borisa Bērziņa vārdā nosauktā stipendija uz vienu
gadu, t.i. līdz nākamajai pavasara zīmējumu skatei Mākslas akadēmijā. Stipendijas piešķiršanas kritērijs ir zīmējumi, kurus studenti izliek kā atskaites darbus skatē. Šos trīs studentus stipendijai rekomendēja Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras pasniedzēji un katedras vadītājs prof. Edvīns Kalnenieks un galerija „Daugava”. Stipendiju finansē uzņēmējs Guntis Rāvis.

Follow Gallery Daugava on Facebook

live riga logo

Follow Gallery Daugava on Facebook