Par mums
   
    
 

Par mums

Galerija Daugava Latvijas mākslas dzīvē sevi pieteica 1993. gada novembrī ar gleznotāja Rūdolfa Piņņa izstādi „No Aiviekstes līdz Sēnai”. Motivācija, impulss galerijas dibināšanai bija vēlme radīt telpu mākslinieka un sabiedrības komunikācijai. Režisoram un aktieriem vajadzīga skatuve, jo bez tās mēs neuzzināsim pat par viņu eksistenci un viņiem nebūs iespēja uzrunāt savu skatītāju. Tieši tāpat māksliniekam – vajadzīga telpa, kur eksponēt savus darbus, caur kuriem viņš uzrunā, liek domāt un ieklausīties sevī, savā laikā, sapņot, meditēt vai uzliesmot protestā – plašs ir mākslas darba emocionālais un intelektuālais diapazons. Mākslinieks ir arī sava veida laikmeta barometrs, pat tad, kad tāds nemaz nevēlas būt. Mākslu rada mākslinieks, bet mākslas darbs jau notiek skatītājā. Apmēram tāda bija galerijas dibināšanas motivācija un, teikšu – nekas daudz jau arī nav mainījies, klāt nākusi pieredze, zināšanas, viena otra atziņa, jo daudzajos galerijas Daugava pastāvēšanas gados nomainījušās vairāk kā pustūkstotis izstādes. Latvijas mūsdienu mākslinieku – gleznotāju, tēlnieku, grafiķu, keramiķu personālizstādes, arī izstādes – konkursi, izstādes ar devīzi, tematiskas un konceptuālas. Galeriju no tās dibināšanas vada mākslas zinātniece Anda Treija.

Galerija Daugava atrodas Rīgas Klusajā centrā – Elizabetes un Ausekļa ielas stūra namā, kuru projektējis pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis (1834.23.05. – 1891.19.03.). Pēc viņa projektiem uzceltas vairāk kā 150 ēkas Rīgā un pareizticīgo baznīcas Vidzemē, viņš projektējis estrādes pirmajiem trijiem latviešu Dziesmu svētkiem (1873.,1880.,1888.) un apmēram trešdaļu no Rīgas centra bulvāru loka ēkām, t.sk. Emmas Mencendorfas savrupmāju Raiņa bulvārī, kur tagad atrodas Francijas vēstniecība, Rīgas Latviešu biedrības namu Merķeļa ielā, Rīgas Apgabaltiesa Brīvības bulvārī, Mūzikas akadēmiju Krišjāņa Barona ielā u.c. Jau studiju gados saņemta pirmā lielā atzinība par projektu Bruņinieku namam (tagad Saeimas ēka) Vecrīgā.
Ēka Ausekļa ielā 1, kuras pirmajā stāvā atrodas galerija Daugava,celta ap 1871.-1873.gadu. Arhitekts Baumanis bija sava laika bagātākais latvietis, par viņa dzīves stilu vēl tagad saglabājušās leģendas. Arhitekta dēls Arturs Baumanis (1867.-1904.)studēja glezniecību Pēterburgas Mākslas akadēmijā, mūsu Nacionālā mākslas muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā atrodas viņa „Likteņa zirgs”.
Netālu no galerijas ēkas uz Ausekļa ielas iespējams apskatīt tēlnieka Riharda Maura (1888.-1966.) skulptūru „Naktssargs”, izcilu mūsu tēlniecības paraugu. Un vēl, tikai pavisam nesen uzzinājām, ka pāris gadus Ausekļa iela bija nodēvēta gleznotāja, mūsu Mākslas akadēmijas dibinātāja prof. Vilhelma Purvīša vārdā.
Ieeja galerijā no Elizabetes ielas, pie galerijas durvīm, paskatoties pa kreisi, var redzēt kuģus Daugavā. Šis skats piestāv galerijai, jo kā nekā mēs nesam Latvijas lielākās upes vārdu. Līdz 2014.gada decembrim galerijas darbība noritēja Vecrīgā. Galerija Daugava ir vecākā galerija Rīgā, un ar to varam tikai lepoties, jo daudz kas ir pārdzīvots un izturēts, lai noturētos „virs ūdens” – nenogrimtu, jo pēdējais gadsimta ceturksnis ar īpašu stabilitāti nav izcēlies, un krīzes ekonomikā skar arī mākslas dzīvi. Mūsu veiksmes stāsts – galerijas 25.dzimšanas diena tiks svinēta 2018.gada 23.novembrī .

Galerijas Daugava darbs ir novērtēts. Esam saņēmuši atzinības rakstu „Par Latvijas valsts stiprināšanu” no LR Ārlietu ministrijas, galerijas 15 gadu jubilejā saņēmām LR Kultūras ministrijas atzinības rakstu „Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mūsdienu mākslas attīstībā„, no LR Aizsardzības ministrijas – Goda diplomu, pateicības vēstuli no Žoze Manuela Borrozo par viņam sagādāto iespēju iepazīties ar Latvijas mākslu. Galeriju apmeklējuši Latvijas un arī citu valstu premjerministri un mūs Valsts prezidenti – Guntis Ulmanis, Valdis Zatlers, Andris Bērziņš un Raimonds Vējonis. Galerijas viesi bijuši Mihails Barišņikovs, Vija Celmiņa, Egīls Siliņš un citas pasaulē zināmas radošas personības. Arī rīdzinieki pazīst galeriju Daugava, un viņu uzmanību esam piesaistījuši vispirms jau ar savām izstādēm – cilvēki nāk, un par to patiess prieks. Nepārspēts rekords ir gleznotājas Daces Lielās izstāde 2015.gadā, kad vienas dienas apmeklētāju skaits sasniedza 362. Galerijā iespējams ne tikai apskatīt darbus, tos var arī iegādāties. Protams, to var atļauties tikai retais, mums nav noslēpums mūs valsts iedzīvotāju vidējais ienākums, un tāpēc vēl jo lielāks prieks, ka esam noturējušies, ka esam vajadzīgi un māksla, kuru eksponējam savā izstāžu telpā ir tā, kas uzrunā skatītāju, kas rosina nākt atkal un atkal uz galeriju Daugava. Visas izstādes galerijā iespējams apskatīt bez maksas.

Galerija Daugava, pateicoties uzņēmēja Gunta Rāvja atbalstam, ir izdevusi mākslas albumus par Imanta Vecozola, Birutas Baumanes, Birutas Delles glezniecību, ir formātā nelielāki izdevumi par tēlniekiem Vilni Titānu un Kārli Baumani, gleznotājiem Jāni Annusu, Baibu Vegeri, Albertu Pauliņu, fotogrāfu Karmelu Skutelski. Top albums par Maijas Noras Tabakas glezniecību. Galerijā Daugava notikušas vairāk kā 500 izstādes, Latvijas māksla rādīta arī citās valstīs: Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Spānijā, Portugālē, Čehijā, Zviedrijā. Lielisks sadarbības partneris šajā jomā mums vienmēr bijusi LR Ārlietu ministrija.

Par galeriju, izstādēm, māksliniekiem raksta mākslas zinātniece Anda Treija.

Follow Gallery Daugava on Facebook

live riga logo

Follow Gallery Daugava on Facebook