Kontakts.  Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas bakalaura darbu aizstāvēšana
  Jevgeņija Biktimirova 
  Kalvis Kalniņš Krista Jūlija Kreišmane 
  Kristīna Laizāne Rūdolfs Matīss Trops 
  Zane Putniņa Zane Zlemeša 
    
    
  Annija Grosa 
6.06.2014

Kontakts. Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas bakalaura darbu aizstāvēšana

6. jūnijā galerijā Daugava notika astoņu Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas studentu bakalaura darbu aizstāvēšana.

Diplomandi: Jevgeņija Biktimirova, Annija Grosa, Kalvis Kalniņš, Krista Jūlija Kreišmane, Kristīna Laizāne, Zane Putniņa, Rūdolfs Matīss Trops un Zane Zlemeša.

Izstādes mērķis ir parādīt astoņus jaunos grafiķus kā personības, kuru izaugsmi sekmējusi iespēja būt savstarpējā radošā kontaktā un domu apmaiņā. Rezultāts transformējas atšķirīgos, katru mākslinieku individuāli raksturojošos mākslas darbos. Jaunie mākslinieki orientējas uz daudzveidīgu un atšķirīgu grafikas tehniku izmantojumu, tādēļ skatītājiem būs iespēja novērtēt gan jaunas idejas, gan mākslas formu meklējumus.
Galvenais izstādes vadmotīvs ir uzsvērt savstarpējo saistību starp autoriem un viņu darbiem, kā arī veidot saikni starp mākslas darbu un skatītāju metafiziskā veidā. Kontakts ir jebkādas mijiedarbības pamatā, taču šajā izstādē apmeklētāji vairāk tiks aicināti to uztvert kā sākumpunktu savu iespaidu bagātināšanai.

Follow Gallery Daugava on Facebook

live riga logo

Follow Gallery Daugava on Facebook