Zīmētājs
   
   Madara Neikena. Ainava. 2011. Audekls, eļļa. 100x120 
  Sanda Skujiņa. Madara. 2012. Audekls/ogle. 35x35 Jānis Svars. Margita. 2011. Linogriezums. 40x25 
  Jānis Svars. Smilšu vīrs. 2011. Jolanta Basova. Koki. 2011. Audekls, jaukta tehnnika. 70x170 
 
16.05.2012-2.06.2012Sigita Lūse, Kristīne Graudule, Māra Brīvere

Zīmētājs

Zīmējumi

Ikgadējā zīmējumu izstāde

Jau piekto gadu Mākslas akadēmijas studentu pavasara zīmējumu skatēs tiek meklēti paši labākie zīmētāji, kuriem piešķirt Borisa Bērziņa stipendiju uz vienu gadu. Izvēlēties šogad nebija nemaz tik viegli, jo uz stipendiju varēja pretendēt kādi septiņi izcilnieki. Bet, stipendiju skaits ierobežots. Un tātad, šogad par labākajiem zīmētājiem atzītas: Māra Brīvere, Kristīne Graudule, Sigita Lūse.
Visas trīs meitenes sirsnīgi sveic galerija Daugava un uzņēmējs Guntis Rāvis, kurš finansē šo stipendiju!
Borisa Bērziņa stipendiātu zīmējumi, gleznas, grafikas veido arī izstādes ekspozīciju.

Follow Gallery Daugava on Facebook

live riga logo

Follow Gallery Daugava on Facebook