Putnu dienas Alksnāja ielā
 Aija Zariņa. Esības vieglums. 2010. Audekls/eļļa, 150x50. Ilze Avotiņa. Dziedātājputna sargeņģelis. 2012. Audekls, akrils. 80x90 cm 
  Biruta Delle. Ozols ar putnu būri. 2013. Audekls, eļļa. 120x100 cm Rudīte Dreimane. Vanags. 2016. Audekls/eļļa, 70x70 
  Laimdota Junkara. Valdnieks. 2016. Audekls/akrils, 80x60 Anna Laicāne. Pīles. 2016. Audekls/eļļa, 69x89 
  Vija Maldupe. Baltā kleita un putni. 1992. Audekls/eļļa, 100x50 Leonīds Mauriņš. Meitene ar putniem. 1987. Tempera/kartons, 110x168 
  Bruno Strautiņš. Naktsputns. 1976. Bronza, 20x25x39 Alberts Francisks Pauliņš. Darbnīcas logs. 2013. Kartons/eļļa, 100x80 
  Ilze Raudiņa. Gauja un pūce. 1999. Audekls/eļļa, 100x120 Inna Šablovska. Kolibri un magnolija. 2016. Papīrs/akvarelis, 30x40 
  Inna Šablovska. Situācijas kontrole. 2016. Papīrs/akvarelis, 30x40 runo Strautiņš. Spārnos. 2005. Bronza, 17.5x12.5x11 
  Maija Tabaka. Imperatora armija. 2007. Audekls, eļļa. 140x100 cm Vija Zariņa. Agrs rīts Venēcijā. 2014. Audekls/eļļa, 130x130 
  Aija Zariņa. Nida. 2010. Audekls, eļļa. 45x90 cm Kaspars Zariņš. Brīnums. 2001. Audekls/eļļa, 70x120 
  Kaspars Zariņš. Divi cilvēki un nezināms putns. 2004. Audekls/eļļa, 88x96 Aija Zariņa. Daugaviņa. 2008. Audekls, eļļa. 100x130 cm 
 
11.05.2016-31.05.2016Alksnāja iela 10/12Bruno Strautiņš, Inna Šablovska, Ilze Raudiņa, Alberts Pauliņš, Leonīds Mauriņš, Vija Maldupe, Anna Laicāne, Laimdota Junkara, Vija Zariņa, Aija Zariņa, Maija Nora Tabaka, Biruta Delle, Ilze Avotiņa, Kaspars Zariņš

Putnu dienas Alksnāja ielā

Putni vienmēr saistījuši gleznotājus, un ne tikai šos radošos cilvēkus, bet arī citu garīgā darba pārstāvjus – dzejniekus, rakstniekus, komponistus. Tomēr glezniecībā putnu vizuālais krāšņums, to lidojuma dinamika, tiem piedēvētā simboliskā nozīme, piemēram, būt par vidutājiem starp debesīm un zemi ir saistījis, un jādomā turpinās vilināt māksliniekus tiem pievērsties vēl un vēl.

Izstādē eksponētajos darbos putnu figūras izmantotas dažādās kompozīcijās un atšķirīgās jēdzieniskajās nozīmēs. Piemēram, Maijas Tabakas gleznā Imperatora armija pāva figūra ir kā norāde par darbības norises vietu – Ķīna. Bet Aijas Zariņas gleznā Daugaviņa, kurā iegleznotās, nosacītās putnu figūras atklāj tēlotās vietas ģeogrāfiskos raksturu – upi un tās tuvumu ietekai jūrā. Savukārt Alberts Francisks Pauliņš gleznā Darbnīcas logs mazo putnēnu, kas ar knābi klaudzina pie rūts ir mīļš atgādinājums par ikdienas rāmo plūdumu, ko vien pārtrauc klauvējiens pie stikla, bet kas ir gana skaļš vēstījums vientuļās mājas un tās iemītnieka dzīvē, atgādinot, ka ārā ir cita pasaule, aicinoša pastaigai dabā. Rudītes Dreimanes gleznā Novakare putni ir attēloto cilvēku romantiski filozofisks raksturojums: divvientulība, dialogs, tuvība un atšķirība un mēģinājums abiem tuvināties.

Izstādes laikā notiks arī kāda atrakcija. Tās pamatā ir ideja: autori, kuri piedalīsies izstādē, apgleznos putna figūras, kas atradīsies izstādē kā eksponāti. No gleznotājiem netiek gaidīts ornitoloģiski precīzs tēlojums, bet tam vajadzētu ilustrēt gan mākslinieka garīgo attieksmi, izmantojot putnu tēlus, gan skaidrot šo tēlu izmantošanas filozofisko jēgu.

Izstādē eksponēti darbi gan no galerijas kolekcijas, gan arī gleznas, kas tapušas speciāli šai izstādei.

Mākslas zinātnieks
Andrejs Kaufmanis

Follow Gallery Daugava on Facebook

live riga logo

Follow Gallery Daugava on Facebook