Kontakts
 Annija Grosa. Enerģija. 2014. Papīrs/sietspiede, 172x87 Jevgeņija Biktimirova. Kā lapsa gaili zaga. 2014. Papīrs/Kokgrebums, 25x15 
  Kalvis Kalniņš. Cikls. 2014. Koks/digitāldruka,souss, ogle 150x100 Krista Jūlija Kreišmane. Tukšums (fragments). 2014. Jaukta tehnika 
  Kristīna Laizāne. Novērojumi. 2014. Papīrs/litogrāfija/sietspiede, 100x70 Rūdolfs Matīss Trops. Valters. 2014. Augstspiedums, 50x50 
  Rūdolfs Matīss Trops. Ivanovs. 2014. Augstspiedums, 50x50 Zane Putniņa. M-tiņš. 2014. Linogriezums, sietspiede, kokgrebums, 90x72 
  Zane Putniņa. M-tiņš. 2014. Linogriezums, sietspiede, kokgrebums, 180x120 Zane Zlemeša. Bez nosaukuma. 2014. Papīrs/kokgrebums, 20x30 
  Zane Zlemeša. Bez nosaukuma. 2014. Papīrs/monotīpija, kokgrebums, digitāldruka 
6.06.2014-21.06.2014Zane Zlemeša, Rūdolfs Matīss Trops, Zane Putniņa, Kristīna Laizāne, Kalvis Kalniņš, Annija Grosa, Jevgeņija Biktimirova, Kristīne Luīze Avotiņa

Kontakts

Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas diplomandu darbu izstāde

Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļas bakalaura diplomandu izstādes mērķis ir parādīt astoņus jaunos grafiķus kā personības, kuru izaugsmi sekmējusi iespēja būt savstarpējā radošā kontaktā un domu apmaiņā. Rezultāts transformējas atšķirīgos, katru mākslinieku individuāli raksturojošos mākslas darbos. Jaunie mākslinieki orientējas uz daudzveidīgu un atšķirīgu grafikas tehniku izmantojumu, tādēļ skatītājiem būs iespēja novērtēt gan jaunas idejas, gan mākslas formu meklējumus.
Galvenais izstādes vadmotīvs ir uzsvērt savstarpējo saistību starp autoriem un viņu darbiem, kā arī veidot saikni starp mākslas darbu un skatītāju metafiziskā veidā. Kontakts ir jebkādas mijiedarbības pamatā, taču šajā izstādē apmeklētāji vairāk tiks aicināti to uztvert kā sākumpunktu savu iespaidu bagātināšanai.

Izstādē piedalās:
Jevgeņija Biktimirova, Annija Grosa, Kalvis Kalniņš, Krista Jūlija Kreišmane, Kristīna Laizāne, Zane Putniņa, Rūdolfs Matīss Trops un Zane Zlemeša.

Follow Gallery Daugava on Facebook

live riga logo

Follow Gallery Daugava on Facebook