LEONĪDS MAURIŅŠ
 Leonīds Mauriņš. Meitene ar putniem. 1987. Tempera/kartons, 110x168 Kompozīcija ar putniem. 1987. Tempera/kartons, 110x168 
  No cikla Meitenes ar putniem. 1987. Tempera/kartons, 110x230 Vasaras rīts Rūjienā. 2007. litogrāfija, 30x46 
  Kompozīcija ar putniem. 1987. Kartons/vaska enkaustika, 108x167 

Leonīds Mauriņš
(1943 - 2012)

Follow Gallery Daugava on Facebook

live riga logo

Follow Gallery Daugava on Facebook